PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

AccessACCESS

Systémy na kontrolu prístupu oprávnených osôb do objektu zabezpečujú chráneným objektom bezchybnú, autorivazovanú, komfortnú a lacnú kontrolu vstupu a výstupu osôb, automobilov na chránené, resp. inak regulované miesta. V poslednom období sú najviac využívané tzv. bezkontaktné systémy s použitím RFID médií a overovanie biometrických údajov osoby.

  • Projektovanie, vývoj, dodávka, montáž, inštalácia, údržba, revízia, servis, oprava ACCESS

  • On line a off line systémy

  • RFID karty a kľúčenky, biometria otlačkov prstov, biometria tváre

  • Sieťové a autonómne systémy

  • Antipassback

  • Turnikety, turniketové dvere

  • Hotelové systémy

  • Inštalácia do všetkých druhov objektov, s možnosťou integrácie do EZS a CCTV

  • Dochádzkové systémy s exportom údajov do mzdového software

 
späť