ELEKTRICKÉ POŽIARNE SIGNALIZÁCIE

EPSEPS

Systémy elektrickej požiarnej signalizácie zaisťujú správnu a včasnú detekciu požiaru a následne potom účinné vyhlásenie požiarneho poplachu. Súčasne tieto systémy môžu byť napojené na ovládanie pretlakových ventilátorov, dymových klapiek, otváranie či zatváranie dverí, alebo vypínanie rôznych elektrických zariadení, poprípade na stabilné hasiace systémy. Hlavnou prioritou montovaných systémov je ich účelnosť.

Kvalitný systém dokáže včasným odhalením zabrániť vysokým škodám. Súčasne predchádza aj vysokým finančným stratám z dôvodu nesprávnej detekcie, teda stratám vzniknutým vďaka falošným požiarnym poplachom.

  • Projektovanie, vývoj, dodávka, montáž, inštalácia, údržba, revízia, servis, oprava EPS

  • Konvenčné a adresovateľné systémy

  • Ústredne EPS, požiarne hlásiče (opticko - dymové, teplotné) a tlačítka, sirény, opakovače, tablá, automatické volače, reléové výstupy, klapky

  • Požiarny a evakuačný rozhlas

  • Stabilné hasiace zariadenia vodné, penové, plynové

  • Ochrana bytov, domov, rekreačných chát, kancelárií, skladov, garáži, výrobných hál, administratívnych budov, športovísk, obchodných prevádzok, verejných a finančných institúcii, objektov zvláštnej dôležitosti, objektov veľkého rozsahu a iné

  • Implementácia nadstavbových integračných bezpečnostných systémov C4 Gamanet

  • Inštalácia moderných, kvalitných, spoľahlivých požiarnych systémov ARITECH, LITES, SCHRACK, ESSER, BOSCH

 
späť