ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

EZSEZS

Elektrický zabezpečovací systém– je poplachový systém pre detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do stráženého objektu, ktorý pozostáva zo súboru snímačov, tiesňových hlásičov, ústrední, prostriedkov poplachovej signalizácie, prenosových zariadení, zapisovacích zariadení a ovládacích zariadení.

Hlavnou úlohou elektrických zabezpečovacích systémov je predovšetkým včasné zistenie a informovanie o mimoriadnej udalosti, neželanej situácii, alebo o neoprávnenom zásahu do majetku, objektov či osôb, aby bolo možné čo najrýchlejšie eliminovať dôsledky tohto mimoriadneho stavu a urobiť opatrenia k návratu do stavu kľudu. Ich úlohou je monitorovať, sledovať, zisťovať, porovnávať, merať fyzikálne veličiny na chránených objektoch a následne vyhodnocovať a rozhodnúť či sa jedná o negatívny jav, ktorý by mal za následok negatívne dôsledky a o takom vyslať zvukový, svetelný resp. iný signál, poprípade preniesť takúto informáciu prostredníctvom komunikačných prenosových ciest kompetentným osobám alebo do stredísk registrácie takýchto informácii.

Elektrické zabezpečovacie systémy slúžia na zabezpečenie ochrany majetku, objektov a osôb proti neoprávnenému zásahu, alebo neoprávnenej udalosti či nebezpečenstvu v chránenom objekte, alebo na chránenom mieste, alebo vytvárajú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo výjazdu z neho, alebo sledujú a zaznamenávajú pohyb osôb a vecí, alebo udalostí v chránenom objekte a vyvolávajú svetelný, zvukový alebo iný signál, ktorý je potrebný k informovaniu o neželanej udalosti na chránenom objekte.

 • Projektovanie, vývoj, dodávka, montáž, inštalácia, údržba, revízia, servis, oprava EZS

 • Drôtové, bezdrôtové, digitálne, zbernicové, hybridné systémy

 • Ovládanie klávesnicou, dialkovým ovládaním, aplikáciou Android, IOS, RFID kartami a kľúčenkami a biometriou

 • Delenie ústredne od 2 do 16 častí, integrované prístupové systémy

 • Moderné systémy s inteligentnými funkciami pre domácu automatizáciu

 • Výstup poplachového signálu na sirény, blikače, mobil SMS, MMS, e-mail, Pult Centralizovanej Ochrany, Polícia SR, SBS

 • Komunikátory s prenosom cez GSM, GPRS, IP, tel. linka

 • Infračervené snímače pohybu, mikrovlnné snímače pohybu, snímače rozbitia skla, otrasové snímače, detektory dymu, plynov, ohňa, panik tlačidlá, magnetické snímače, infrabariéry a mikrovlnné bariéry, odporové a tlakové káble

 • Ochrana vnútorných priestorov, vonkajších priestorov, perimetrie

 • Ochrana bytov, domov, rekreačných chát, kancelárií, skladov, garáži, výrobných hál, administratívnych budov, športovísk, obchodných prevádzok, verejných a finančných institúcii, objektov zvláštnej dôležitosti, objektov veľkého rozsahu a iné

 • Implementácia nadstavbových integračných bezpečnostných systémov C4 Gamanet

 • Inštalácia moderných, kvalitných, spoľahlivých bezpečnostných systémov PARADOX, ARITECH, JABLOTRON, DSC, OPTEX

 
späť